Szanowni Państwo, nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.
Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Biłgoraju

Piątek, 28 sierpnia 2015

Dotychczasowa działalność
strona 1 z 1 | 1
Działalność TBS

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Biłgoraju z siedzibą przy ul. Łąkowej 13, powstało w wyniku wykonania przez Zarząd Miasta Biłgoraj Uchwały Nr XXXVI/158/97 Rady Miejskiej w Biłgoraju z dnia 29 stycznia 1997 r. zmienioną Uchwałą Nr XLIII/189/97 z dnia 30 lipca 1997 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Biłgoraju” i na mocy Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z 26 października 1995 r.

 

Towarzystwo wpisane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000215615. Działalność gospodarczą podjęło w dniu 1 kwietnia 1998 r.

Gmina Miasto Biłgoraj reprezentowana przez Burmistrza Miasta będąc założycielem Spółki jest jej 100% udziałowcem w kapitale zakładowym, który wynosi 1 374 500 zł. Wspólnik pokrywa swoje udziały wkładem niepieniężnym w postaci aportu rzeczowego nieruchomości oraz wkładem pieniężnym.

Pozostałe władze Spółki stanowi 3-osobowa Rada Nadzorcza w składzie: Przewodniczący Grzegorz Dubiel i Członkowie Elżbieta Rybak, Jan Kukiełka oraz Zarząd Spółki w osobie Prezesa Marka Łukasika. Poza Prezesem w Spółce zatrudnione są jeszcze dwie osoby – referent ds. administracyjnych (pełny etat) i dozorca budynków wielorodzinnych (1/2 etatu). Księgowość prowadzona jest w ramach umowy o świadczenie usług rachunkowych.

 

Przedmiotem działania Towarzystwa jest budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Podstawowym źródłem finansowania dotychczasowych inwestycji, polegających na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, realizowanych przez TBS, był preferencyjny kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego zaciągany w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie do wysokości 70% wartości inwestycji oraz partycypacja przyszłych najemców w wysokości 30%.

 

Łącznie Spółka administruje 141 mieszkaniami, w tym 135 wybudowanymi przy udziale preferencyjnego kredytu mieszkaniowego.

Ponadto majątek Spółki stanowi budynek mieszkalny 6-rodzinny przy ul. Zamojskiej 84 oraz  hala produkcyjno – magazynowa i budynek administracyjno – biurowy przy ul. Łąkowej 13. Pomieszczenia w budynkach przy ul. Łąkowej 13 są zagospodarowane i wynajmowane podmiotom gospodarczym.

 

Działalność inwestycyjną TBS rozpoczął od oddania do użytku w 1999 r. budynku garaży dwupoziomowych przy ul. Długa – 3-go Maja o łącznej liczbie 53 boksów garażowych.

Na dzień dzisiejszy sprzedano wszystkie garaże, których administrowanie przejęła powstała w 2008 r. Wspólnota Garażowa.

 

Dotychczas Towarzystwo oddało do użytku 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie 135 mieszkań. Są to budynki przy:

-          ul. 3-go Maja 36a (15-rodzinny), oddany w 2001 r.,

-          ul. Moniuszki 2a (12-rodzinny), oddany w 2003 r.

-          ul. Zamojskiej 84a (48-rodzinny), oddany w 2005 r.

-          ul. Łąkowej 17a i 17b (40-to i 20-rodzinny), oddane w 2009 r.


W 2008 r. rozpoczęto przygotowania inwestycji na działce przekazanej przez Wspólnika tj. Gmina Miasto Biłgoraj przy ul. Włosiankarskiej w Biłgoraju.

W czerwcu 2009 r. TBS wyłonił w drodze przetargu wykonawcę dokumentacji projektowej ww. zadania. Dokumentacja została wykonana we wrześniu 2009 r. Zaprojektowano budynek 40-rodzinny o 16 mieszkaniach 3-pokojowych (powierzchnia: 63,20 m2 i 64,30 m2) i 24 mieszkania 2-pokojowe (powierzchnia 45,00 m2, 45,10 m2 i 47,80 m2). 

Wniosek wstępny o promesę udzielenia kredytu do planowanej kwoty 3 244.500 zł (60 % inwestycji) wraz z projektem i pozwoleniem na budowę, złożony został w Banku Gospodarstwa Krajowego we wrześniu 2009 r. Niestety pomimo uzyskania dużej liczby punktów, gwarantujących uzyskanie promesy kredytu, w grudniu 2010 r. TBS w Biłgoraju (jak i inne TBS-y w całym kraju), otrzymał pismo z Banku Gospodarstwa Krajowego informujące o odmowie udzielenia promesy preferencyjnego kredytu z uwagi na brak środków finansowych i likwidację Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

W związku z odmową udzielenia kredytu, Spółka rozważała realizację inwestycji w formie deweloperskiej lub przy udziale kredytu komercyjnego.

W 2011 r. Ministerstwo Infrastruktury (obecnie: Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) rozpoczęło prace na nową ustawą o społecznych grupach mieszkaniowych, która regulować będzie zasady realizacji inwestycji mieszkaniowych przez TBS-y. W związku z powyższym Spółka nie może rozpocząć budowy budynku przy ul. Włosiankarskiej do czasu wejścia w życie przepisów ww. ustawy, które planowane jest 1 stycznia 2013 r. Generalny wykonawca zadania wyłoniony zostanie w takim czasie, aby w momencie wejścia w życie ustawy można było przekazać teren budowy.Osoba wytwarzająca informację: Łukasik Marek
Data wytworzenia informacji: 27-03-2012
Osoba wprowadzająca informację: Łukasik Marek
Data wprowadzenia informacji: 27-03-2012

strona 1 z 1 | 1

Biuletyn Informacji Publicznej

>kontakt

do góry